Om olyckan är framme, Räddningstjänsten Storgöteborg uppmanar fastighetsägare att se över framkomligheten

Med anledning av snöläget uppmanar Räddningstjänsten Storgöteborg fastighetsägare att se över framkomligheten för utryckningsfordon.

-Ansvaret för att röja bort snö vid utrymningsvägar är fastighetsägarens. I det ansvaret gäller även att se till att uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon är röjda och att utrymningsvägar är framkomliga.
Brand- och utrymningsvägar är helt avgörande för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, det vill säga rädda liv innan kritiska förhållanden uppstår, säger Kristina Lindfeldt, räddningschef i beredskap på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Vid lägre hus måste räddningstjänsten kunna komma fram till fastigheten för att resa en bärbar stege och vid högre hus måste det gå att använda uppställningsplats för stegbil. Dessa uppställningsplaster, som är en del av det som kallas brandväg, kräver ett passagemått på minst tre meter och vägren som ger utrymme för fordonets stödben, totalbredd minst fem meter, för att en stegbil ska kunna resas.

Presskontakt Anna Dyne 031-335 27 58 

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 780 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera