Räddningstjänsten Storgöteborg tar över genomförandet av brandskyddskontrollerna

Från den 1 januari är det Räddningstjänstens personal som genomför kontrollerna av skorstenar, eldstäder och imkanaler i storkök. Något som tidigare har lagts ut på privata sotarföretag. Själva sotningen och rengöringen kommer däremot även fortsättningsvis att utföras av sotarna.

− Som kund behöver du inte göra något i samband med förändringen. Du kontaktas som vanligt när det är dags för sotning eller brandskyddskontroll, säger Robert Olsson, chef för enheten för brandskyddskontroll och sotningstjänster på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Enda tydligt märkbara skillnaden är att det är personal från Räddningstjänsten som kommer utföra kontrollen. På vissa håll kommer man även få besök av en ny sotningsleverantör. En upphandling har gjorts och nu anlitas enbart tre av de tidigare sotningsföretagen samt en nytillkommen leverantör.

− Tanken är att göra sotningstjänsterna och brandskyddskontrollen både tryggare och säkrare.
Vårt uppdrag är att skapa skydd mot bränder. Vi har inget vinstintresse i det vi gör och kan därför vara helt objektiva, säger Robert Olsson. Vi kommer även att lägga mer tid på brandskyddskontrollerna för att säkerställa brand- och rättssäkerheten, säger han.


För mer information kontakta Kommunikatör Anna Dyne 0706-652785

Taggar:

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera

Citat

Vi har inget vinstintresse i det vi gör och kan därför vara helt objektiva. Vi kommer att lägga mer tid på brandskyddskontrollerna för att säkerställa brand-och rättssäkerheten.
Robert Olsson chef för enheten för brandskyddskontroll och sotningstjänster