Rasrisk i P-hus Angereds centrum.

Rasrisk i P-hus Angereds centrum.

 

Tid för larm

15 maj 2018 kl. 16:36

Plats

Angereds Cenrum, Göteborg

Skador

Inga personskador rapporterade

Delar av innertaket i P-huset är påverkade och det föreligger risk fört ras.

Insatta resurser

Enheter och personal från två brandstationer samt ledningspersonal cirka 20 personer. Utöver detta polis, ambulans samt samverkande från verksamhet och stadsdelen.

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten Storgöteborg har säkerställt att inga personer är skadade eller finns i byggnaden. Vi har tillsammans med polisen spärrat av hela P-huset för att inte någon skall komma in före det är konstaterat att byggnaden är säker.

Räddningstjänsten kommer att sätta upp en typ av stöttor för att förhindra ras till expertis finns på plats och tar över . Succesivt kommer avspärrningarna att krympas så att allmänheten kan hämta ut sina bilar.

Verksamheten ovan P-huset pågår som vanligt.

Vi uppdaterar efterhand som nya uppgifter når oss.

För mer information

Stabschef Hans Trengereid

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera