Strömavbrott orsakade många utryckningar för Räddningstjänsten

Strax efter halv nio på torsdagskvällen drabbades centrala Göteborg och Hisingen av ett större strömbortfall. Avbrottet medförde att ett antal automatiska brandlarm löste ut och flera personer blev instängda i hissar som stannat. Under en dryg timme hanterade Räddningstjänsten i Storgöteborg ungefär 50 räddningsuppdrag. Inget av de automatiska brandlarmen utlöstes på grund av brand och vi har inga uppgifter om att personer har kommit till skada. Det var under denna tid svårt att komma fram till Räddningstjänstens växel. Larmnumret 112 har dock fungerat som vanligt.

Stabschef

Anders Gärdhagen

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera