Trafikolycka med gasfordon, Björkliden

En trafikolycka med ett gasfordon inträffade igår kväll på Björkliden. Fordonet har ett läckage från minst en av fordonets tankar. Räddningstjänsten Storgöteborg och polisen är på plats.

Tio minuter efter åtta igår kväll får Räddningstjänsten Storgöteborg larm om att en skåpbil läcker gas. Läckaget upptäcks av bärgare som är på platsen för att bärga fordonet. På plats gör räddningstjänsten bedömningen att minst en av fordonstankarna är så skadad att risk för tankexplosion föreligger. Beslut fattas om utrymning av åtta fastigheter.

Under natten har räddningstjänsten fortsatt arbetet på plats och avspärrningarna kvarstår. Läckaget har pågått hela natten och därigenom har trycket i tankarna minskat.

Så snart det bedöms tillräckligt säkert kommer fordonet bärgas. Målsättningen är att avsluta insatsen på Björkliden under dagen och att de boende ska kunna återvända till sina bostäder.

Räddningsledare Petter Backlund

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera