Uppdatering-regnovädret över Göteborg orsakade många larm

Regnovädret i Göteborgsområdet har nu minskat i intensitet. Totalt har Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) fram till klockan 22.00 hanterat ett sjuttiotal larm. Huvuddelen av dessa händelser har handlat om översvämningar i fastigheter. Vid fyra tillfällen larmades RSG till platser där personer satt fast i sina fordon i vattenmassor och behövde vår hjälp för att ta sig i säkerhet.

RSG fortsätter att hantera nya inkomna larm parallellt med att vi kontaktar de sedan tidigare drabbade fastighetsägarna.

Räddningstjänsten Storgöteborg har avslutat sitt arbete på Allums köpcentrum.

Stabschef Anders Gärdhagen

fr, sep 15, 2017 20:00 CET

Från klockan 16 har kraftiga regn- och hagelskurar skapat stora problem med översvämningar i ett område kring Göteborg. Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har tagit emot ett sextiotal larm om översvämmade fastigheter. Även fordon har fastnat vid översvämmade vägar och viadukter. Partille kommun och stadsdelen Lundby på Hisingen har varit särskilt hårt drabbade. Bland annat har köpcentrat Allum i Partille fått omfattande skador på grund av de stora regnmängderna.

RSG arbetar löpande med att hantera de händelser som kommit in. Klockan 19.30 har vi fortfarande ett 10-tal räddningsfordon (ca 40 brandmän) ute och hanterar dessa händelser. Detta arbete kommer att fortsätta under kvällen.

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 780 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera