Utsläpp av gas i Energihamnen

Räddningstjänsten Storgöteborg fick runt klockan 10 in ett larm om gasutveckling från en industri i Energihamnen.

Räddningstjänsten agerade enligt den särskilda larmplan som finns för den typen av händelser och ett 10-tal enheter larmades till platsen.

Utsläppet bedöms nu vara under kontroll men arbete pågår för att säkerställa att ingen ytterligare gasutveckling sker. Indikering pågår på platsen för att säkerställa vilken typ av gas det rör sig.

Utsläppet skedde inomhus och personalen på plats utrymde själva lokalen. Det finns inga uppgifter om skadade.

I nuläget finns ingen risk för allmänheten men alla uppmanas att respektera de avspärrningar som satts upp av polis och räddningstjänst. 

Anders Lundblad, Stabschef Räddningstjänsten Storgöteborg

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera