Vi är oroade över den extrema torkan

Sedan den 22 maj råder eldningsförbud inom Räddningstjänsten Storgöteborgs medlemskommuner.

Trots ett kortvarigt regn tidigare i veckan är det extremt torrt i marken. Väderprognosen visar på fortsatt varmt och torrt väder, vilket innebär risken för bränder ökar varje dag – och en eventuell brand i skog och mark kan få stora konsekvenser och vara väldigt svåra att släcka.

Räddningstjänsten Storgöteborg har, med anledning av det allvarliga läget, skärpt sin operativa beredskap.

-          Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt och är medvetna om den stora brandrisk som råder, säger Per Nyqvist, räddningschef i beredskap, vi är oroade över den här situationen

-          Slarv med engångsgrillar och cigarettfimpar kan få stora konsekvenser med bränder som kan bli både långvariga och svåra att hantera. Så därför vädjar vi nu till att vara ytterst försiktig så att du inte orsakar en brand och att du respektera det eldningsförbud som gäller. Var gärna extra observant om du upptäcker brand i naturen och larma 112.

För mer information kontakta Räddningschef i beredskap, Per Nyqvist, tfn 031-335 27 21

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera