Viktigt beslut gällande utrymningsproblematik i flerbostadshus

Räddningstjänsten Storgöteborg har bärbara stegar som är möjliga att använda när stegbrandbilen inte kommer åt. De bärbara stegarna når max 12 meter. De lägenheter som bara har fönster mot innergård och är belägna högre upp, hamnar därför utom räckhåll även för den bärbara stegen. 1975 köpte RSG en gårdsstege som gick att bogsera ut. Den kallas gårdshävare och är en lokal lösning som inte finns omnämnd i byggregler eller allmänna råd.

- Trots att vi har gjort stora ansträngningar att ha det bästa som finns på marknaden i form av transportabel gårdshävare, kan vi konstatera många problem. Gårdshävaren tar lång tid att få på plats, framkomligheten riskerar att över tid hindras och dess kapacitet är begränsad säger brandinspektör Marcus Örnroth.

RSG gör sammantaget bedömningen att gårdshävaren inte ger en trygg och säker utrymning. Därför togs gårdshävaren ur drift den 1 juni.

Bakgrund

Från mitten på 1970-talet ökade antalet lägenheter i centrala Göteborg. Förtätningen åstadkom man genom att stora lägenheter delades av till flera mindre. Även vindar inreddes, vilket skapade bostäder till fler. Som en följd av detta finns idag många bostadslägenheter i centrala Göteborg som bara har fönster mot innergård. De är sällan tillgängliga för våra stegbrandbilar då innergårdarna många gånger är trånga och bara nås via smala och låga portaler.  

I juli skickade RSG brev till drygt 100 fastighetsägare i centrala Göteborg, som tros ha en eller flera fastigheter med utrymningsproblematik. Enligt en inventering som RSG har gjort saknar ca 350 lägenheter alternativ utrymningsväg.

- Syftet med brevet var att informera fastighetsägarna för att möjliggöra åtgärd så snart som möjligt, utan tillsyn från RSG. Det kan annars ta lång tid innan problemen har hanterats genom tillsyn, säger Marcus Örnroth.

Under Fastighetsmässan i Göteborg den 6-7 september, kommer Marcus Örnroth att hålla föredrag kring utrymningsproblematik flerbostadshus i centrala Göteborg.

För mer information kontakt presskontakt Anna Dyne 031-335 27 58

http://www.rsgbg.se/nyheter/2017/traffa-oss-pa-fastighetsmassan-med-skydd-och-sakerhet/

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia