Villabrand Hällsvik/lägenhetsbrand Mölndal

RSG hanterade två samtidiga bränder, i bägge fall har det inte rapporterats om några person skador. Efterbevakning/släckning kommer att pågå under hela natten

Rsg larmades om en villabrand i Hällsvik vid ca 03.30 natten till Lördag. Vid framkomst visade det sig vara en fullt utvecklad fastighetsbrand där branden redan slagit igenom taket. Inga personer var enligt uppgift kvar i villan. RSG startade släcknings arbete, men byggnaden befaras bli totalskadad. RSG larmde inledningsvis enheter från 3 stationer samt ledningsenheter, ca 25 räddningspersonal. Inga personer är enligt uppgift fysiskt skadade. RSG kommer att fortsätta efterarbetet under hela natten.

Samtidgt med villabranden larmades även enheter från 2 stationer samt ledningsenheter till en lägenhetsbrand i Mölndal,  ca 20 räddningspersonal. Branden hade startat i köket och troligen på spisen med befarad spridning till köks ventilationen. Initialbranden släcktes tämligen omgående därefter gjordes rökventilering samt kontroll av ev brand spridning till ventilation och vind. Inte heller här har det rapporterats om några fysiska person skador. Lägenheten har drabbats av rök och brandskador enligt rapporter från platsen. Branden är släckt och RSG kommer att ha efterbevakning ett antal timmar. 

Operativ stabschef Bosse Andersson.

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera