Ramböll förvärvar erkänt brittiskt konsultföretag inom höghusteknologi

Ramböll förvärvar det brittiska ingenjörsföretaget whitbybird med 650 medarbetare på 13 kontor i Storbritannien samt med kontor i Italien, Mellanöstern och Indien. Whitbybird är ett välkänt och erkänt företag i Storbritannien speciellt för sin kompetens inom höga byggnader. Whitbybird har också belönats med ett flertal utmärkelser för innovation och arbetsmiljö.

”Förvärvet av whitbybird är en naturlig följd av Rambölls tillväxtstrategi. Ett av våra mål är att bredda vårt kompetensutbud genom strategiska förvärv av experter, vilket ökar våra möjligheter att erbjuda våra kunder bredare och mer kompletta tjänster. I och med förvärvet av whitbybird kan Ramböll erbjuda spjutspetskompetens inom den hastigt växande globala marknaden för höghusbyggnation. Utöver detta har vi uppnått en stark representation i Storbritannien och samtidigt ytterligare stärkt vår närvaro i Mellanöstern och Indien”, säger koncernchef Flemming Bligaard Pedersen.

Ramböllkoncernen, som efter förvärvet av whitbybird, har mer än 6000 medarbetare i Nordeuropa, Mellan- och Fjärranöstern, har goda erfarenheter av tillväxt genom förvärv. 2003 fördubblade Ramböll sin dåvarande storlek genom förvärv av Scandiaconsult. Ett förvärv karaktäriserat av succé och som idag utgör en väsentlig förutsättning för Rambölls solida marknadsposition i Norden.

”Det är vår erfarenhet att planerat förarbete och säkerställande av gemensamma värderingar och verksamhetskulturer innan samgående, och att den efterföljande integrationsprocessen kännetecknas av transparens och engagemang, är förutsättningar för att lyckas optimalt” avslutar Flemming Bligaard Pedersen.

För ytterligare information:
Koncernchef Flemming Bligaard Pedersen på telefon +45 4598 6000 eller
Utvecklingsdirektör Beate W. Bentzen på telefon +45 4598 6026


Om oss

Ramböll-koncernen erbjuder helhetslösningar inom områden som infrastruktur, byggande, industri, olja/gas, energi, miljö, IT och management. Koncernen har drygt 4 000 medarbetare på 70 kontor i Danmark, Sverige, Norge och Finland samt internationella aktiviteter från 50 kontor utanför Norden. Verksamhetens grundvärderingar avspeglar en stark önskan om att bidra till en hållbar samhällsutveckling som skapar förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor.

Media

Media

Dokument & länkar