Ramböll stärker sin organisation genom flera chefsrekryteringar

Ramböll Projektledning har anställt Staffan Lundqvist och Jan Törner, som idag arbetar i ledande befattningar på Hifab. Staffan Lundqvist kommer närmast från en befattning som VD för Hifab Byggprojektledaren. Jan Törner kommer från en post som VD för Hifab Development. Ramböll Projektledning har även anställt Allan Leveau. Han har närmast varit affärschef för Skanska region Stockholm Nord.

Staffan Lundqvist kommer inom Ramböll att arbeta som vice VD för Ramböll Projektledning. Syftet är att utöka ledningskompetensen inför planerad fortsatt tillväxt. Jan Törner blir marknadsansvarig för Ramböll Projektledning. Åtgärden är ett led i att ytterligare stärka Rambölls marknadsprofil i Sverige. Allan Leveau har utsetts till regionchef för Ramböll Projektledning Region Öst och ska utveckla Rambölls position i Stockholmsregionen och Mälardalen. Aktuella och kommande investeringar inte minst inom infrastruktur i Sverige ställer allt större krav på professionell projektledning. Ramböll Projektledning planerar därför fortsatt kraftig expansion. Dessutom ökar industrin sina investeringar, vilket ytterligare stärker efterfrågan på projektledningskompetens. - Ramböll har haft en kraftigt ökad efterfrågan under året. Med de här rekryteringarna förstärker vi ytterligare vår förmåga att hantera komplexa uppdrag, säger Gunnar Samuelson, VD för Ramböll Projektledning. Ramböll Projektledning AB är ett av tre bolag inom Ramböll Sweden, som ingår i den nordiska koncernen Ramböll Group. Faktureringen för den svenska verksamheten uppgick under januari – september 2004 till 503,2 MDKK (307,6 MDKK 2003). Rörelseresultatet uppgick till 26,6 MDKK (2,9 MDKK). För ytterligare information, kontakta Gunnar Samuelson, VD Ramböll Projektledning AB, tfn 08-615 60 00.

Om oss

Ramböll-koncernen erbjuder helhetslösningar inom områden som infrastruktur, byggande, industri, olja/gas, energi, miljö, IT och management. Koncernen har drygt 4 000 medarbetare på 70 kontor i Danmark, Sverige, Norge och Finland samt internationella aktiviteter från 50 kontor utanför Norden. Verksamhetens grundvärderingar avspeglar en stark önskan om att bidra till en hållbar samhällsutveckling som skapar förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor.

Prenumerera

Dokument & länkar