Ramböll startar konsultverksamhet för naturgasprojekt

Ramböll bygger upp ett nytt verksamhetsområde i Sverige för tekniska konsulttjänster runt naturgas. Till ansvarig för verksamheten har utsetts Kari Elliot.

I Danmark har Ramböll sedan länge en omfattande verksamhet med konsulttjänster inom sektorn Energi, olja och gas. Denna kompetens byggs nu upp även för den svenska marknaden. - Nu bygger vi upp teknisk kompetens för framtida utbyggnad av naturgas i Sverige. Vi bedömer att flera aktörer kommer att satsa på omfattande naturgasprojekt både för bostäder och industri, säger Bent Johannesson, VD för Ramböll i Sverige. Kari Elliot kommer närmast från konsultföretaget Carl Bro, där han var affärsenhetschef för Stockholm. Han har tidigare arbetat med energi-, olje- och gasprojekt inom bl a Vattenfall och Fortum. Ramböll Sweden ingår i danska Ramböll Group. Faktureringen för den svenska verksamheten uppgick under januari – september 2004 till 503,2 MDKK (307,6 MDKK 2003). Rörelseresultatet uppgick till 26,6 MDKK (2,9 MDKK). För ytterligare information, kontakta Bent Johannesson, VD för Ramböll i Sverige, telefon 08-615 60 00.

Om oss

Ramböll-koncernen erbjuder helhetslösningar inom områden som infrastruktur, byggande, industri, olja/gas, energi, miljö, IT och management. Koncernen har drygt 4 000 medarbetare på 70 kontor i Danmark, Sverige, Norge och Finland samt internationella aktiviteter från 50 kontor utanför Norden. Verksamhetens grundvärderingar avspeglar en stark önskan om att bidra till en hållbar samhällsutveckling som skapar förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor.

Prenumerera

Dokument & länkar