Ramböll Sverige förstärker sin kompetens inom VR/3D

Ramböll Sverige har förvärvat Scalo AB, ett Göteborgsbaserat företag specialiserat inom avancerad Virtual Reality/Visualisering med inriktning mot infrastruktur, landskap och arkitektur.
Scalos VR-plattform, Scalo VR, används aktivt av Vägverket och Banverket i många olika väg- och järnvägsobjekt över landet, bl a i aktuella projekt som nya Väg 45 (E45), Kust till kustbanan och Väg 73 Stockholm-Nynäshamn.
Scalos VR-plattform utvecklas kontinuerligt och är idag ett mycket kraftfullt verktyg för högkvalitativ visualisering och fyrdimensionella realtidsmodeller (VR) i många olika typer av projekt.

Scalos användarvänliga VR-system kommer nu att integreras i Rambölls projekteringssystem för att ytterligare höja kvaliteten och förbättra projekteringen för våra kunder.



För ytterligare information:
Bent Johannesson, VD, tfn 08-615 60 00 eller Carl-Johan Boke, Regionchef, tfn 031-335 33 25

Om oss

Ramböll-koncernen erbjuder helhetslösningar inom områden som infrastruktur, byggande, industri, olja/gas, energi, miljö, IT och management. Koncernen har drygt 4 000 medarbetare på 70 kontor i Danmark, Sverige, Norge och Finland samt internationella aktiviteter från 50 kontor utanför Norden. Verksamhetens grundvärderingar avspeglar en stark önskan om att bidra till en hållbar samhällsutveckling som skapar förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar