Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2007: En galakväll på operan

Sigge Thernwalls Stora Byggpris delades i år ut för tionde gången och den sammanlagda prissumman var 1 miljon kronor. Fem framstående forskare belönades för sina insatser inom anläggningsteknik. Första priset om 500 000 kronor tilldelades Roger Nilsson och Rolf Lindström. Tre andrapriser delades ut till Staffans Hintze, Ulf Nordfjell och Thomas Olofsson. Priset delades ut av Ramböll under högtidliga former på Malmö Opera och Musikteater.

Prismotiveringarna i sammandrag:
Teknologie Doktor Roger Nilsson och Fil.Kand Rolf Lindström tilldelas Första
Pris med följande motivering: Roger Nilsson och Rolf Lindström har tillsammans gjort stora insatser för forskningen inom vägområdet. De har också visat på stark förmåga att implementera sina kunskaper i det område som benämnes TYST ASFALT- Ett projekt med stor svensk betydelse och internationell uppmärksamhet.


Teknologie Doktor Staffan Hintze tilldelas Andra Pris med följande motivering: Staffan Hintze belönas för sina utomordentliga forsknings – och utvecklingsinsatser inom anläggningstekniken. Hans riskhanteringsmetoder, samt metoder för kvalitets- och miljörisker har haft och har stor betydelse för infrastrukturens utveckling på miljöns villkor.

Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell tilldelas Andra Pris med följande motivering: Ulf Nordfjell är idag en av Sveriges ledande och mest uppmärksammade landskapsarkitekter. Hans verksamhet under mer än 25 år har medverkat till att samhällsplaneringen i Sverige gått från det rent funktionella planerandet till en samhällsplanering, som utgår från miljön och landskapets villkor.

Professor Thomas Olofsson tilldelas Andra Pris med följande motivering: Thomas Olofsson är idag ledande person när det gäller utvecklingen och införandet av 4D-Cad inom anläggningstekniken. 4D-Cad innebär att man kan simulera projekt över tiden innan det genomförs, vilket har mycket stor betydelse för såväl anläggnings- som driftkostnaderna samt för kontroll av miljöeffekterna.


Sigge Thernwalls Stora Byggpris utdelas vartannat år till en person verksam inom anläggningstekniken. Prissumman kommer från avkastningen av Sigge Thernwalls donation. Priset delades ut för första gången 1989. Fonden förvaltas genom Ramböll Sverige AB, och själva nomineringen av pristagare administreras av Ingenjörsakademin IVA.


För ytterligare information:
Bent Johannesson, VD, tfn 08-615 60 00

De kompletta motiveringarna samt mer information om priset och prisutdelningen går att läsa på www.ramboll.se/byggpris.

Om oss

Ramböll-koncernen erbjuder helhetslösningar inom områden som infrastruktur, byggande, industri, olja/gas, energi, miljö, IT och management. Koncernen har drygt 4 000 medarbetare på 70 kontor i Danmark, Sverige, Norge och Finland samt internationella aktiviteter från 50 kontor utanför Norden. Verksamhetens grundvärderingar avspeglar en stark önskan om att bidra till en hållbar samhällsutveckling som skapar förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor.

Prenumerera

Dokument & länkar