Affärsidéer för miljoner när Proffice satsar på interna entreprenörer

Proffice medarbetare har fått chansen att presentera sina affärsidéer i finalen av Proffice interna affärsutvecklingsprogram. Medarbetarna, även kallade intraprenörer, fick inför en jury presentera affärsidéer för att utveckla Proffice verksamhet och tjänster. På så sätt kommer Proffice att utveckla den kompetens som finns i företaget och på ett konkret sätt skapa nya affärsmöjligheter såväl som arbetstillfällen.

Proffice Opportunity Lab, Prolab, är en ny satsning inom Proffice där alla 10 000 medarbetare i koncernen får chansen att komma med egna idéer med syfte att på ett eller annat sätt stärka Proffice affärsportfölj. Under hösten 2009 fick alla som ville skicka in sitt bidrag direkt till Lars Kry, vd och koncernchef för Proffice.

-       Proffice strategi är att vara först med de bästa produkterna och därför känns det naturligt att utmana medarbetarna att utmana sig själva. Vi är ett innovativt kompetensföretag som lyfter fram kunskapen och idékraften hos våra medarbetare. Med Prolab utvecklar vi på ett långsiktigt sätt verksamheten, våra tjänster och oss själva som arbetsgivare. Precis som med Jobbresan pratar vi inte bara entreprenörskap utan agerar också på olika sätt för att skapa framtidens arbetsmarknad, säger Lars Kry, vd och koncernchef Proffice .

Antalet inskickade bidrag var över förväntan och av ett 60-tal medarbetare i Norden valdes 24 ut som fick arbeta vidare och utveckla sina idéer under ett halvårs tid. Deltagarna tränades i att minska Proffice kostnader, bygga Proffice varumärke och utveckla nya produkter och tjänster. På finalen stod slutligen 18 finalister kvar och deras idéer handlade bland annat om olika sätt att arbeta med ny teknik samt utnyttja sociala medier.

-       Prolab är en succé där våra intraprenörer visar på stor innovationsanda och kreativitet. Vi valde att på olika sätt gå vidare med alla förslag som presenterades. Projektet har genererat idéer för miljoner såväl som starkt nytänkande hos oss och medarbetarna, fortsätter Kry .

Juryn bestod av Lars Kry, vd och koncernchef Proffice, Per Bergerud, vd Proffice Norge, Martin Hansson, dotterbolaget Antenns tf. vd, och Thomas Magnuson, marknadschef Proffice. De deltagare som lyckades imponera har omedelbart fått resurser för att implementera sina idéer inom koncernen.

För mer information kontakta:
Lars Kry, VD och koncernchef, Proffice AB, 08 787 17 00, lars.kry@proffice.com

Om Prolab
Prolab är ett internt affärsutvecklingsprogram där Proffice medarbetare tar fram och utvecklar affärsidéer för företaget. De bästa idéerna utvecklas under ett halvår ytterligare genom coachning och workshops innan varje deltagare tar fram en projektplan samt genomför en finalpresentation. De bästa idéerna får sedan chansen att förverkliga projekten med tid och budget.

Om Proffice
Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 10 000 medarbetare i Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Small Cap. www.proffice.com

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar