Mångfaldssverige är svenska modellen 2.0

– Jag märker ett systemskifte på våra svenska arbetsplatser. Vi är på väg mot Mångfaldssverige, den Svenska Modellen 2.0. Det konstaterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson då hon på fredagen talade på Proffices och Unionens Hållbarhetsseminarium.

Hon välkomnade alla initiativ som tas för att skapa en inkluderande arbetsmarknad med plats för alla.

– Det borde inte finnas plats för diskriminering på våra svenska arbetsplatser. Men invanda strukturer hindrar utvecklingen. Därför ligger ett stort ansvar hos företagen och arbetsmarknadens parter att åstadkomma en förändring, sade Ylva Johansson.

Under seminariet presenterades ”Vidga Normen”, där arbetsgivare, fack och det civila samhället samverkar. Vidga Normens mål är att afrosvenska akademiker ska få jobb som motsvarar deras erfarenhet och utbildning. Initiativtagare är bland annat Afrosvenskarnas Riksförbund, Proffice Group, Unionen Stockholm, Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms läns landsting och We Link Sweden.

Afrosvenskar är en särskilt utsatt grupp, vilket den förra regeringen uppmärksammade då den 2014 gav Mångkulturellt Centrum uppdrag att skriva Afrofobirapporten. Forskning visar att afrosvenskar är den grupp som diskrimineras mest på svensk arbetsmarknad. 9,1 procent, jämfört med 2,8 procent för övriga befolkningen, är arbetslösa tre år efter akademisk examen.

– Proffice har en mångfaldsutbildning för medarbetare och kunder som komplement till vår värdegrund. För oss är det självklart att vara med och vidga normerna. Det har varit extra lärorikt att få kunskap om afrofobi, vilket fördjupar vårt mångfaldsarbete i vardagen, konstaterade Anki Elken, public affairs på Proffice Group.

– Det behövs konkreta exempel och kunskapskällor som Vidga Normen där alla i nätverket bidrar med sin kompetens. Proffices vardag är att matcha rätt jobb med rätt person och vi vet att vi verkligen kan göra en insats för den afrosvenska modellen tillsammans med våra kunder.´

Läs mer på:

http://www.afrosvenskarna.se/afrofobirapporten-slapps-idag/

http://www.profficegroup.com/press/vidga-normen/

#vidganormen

För mer information kontakta:

Anki Elken, public affairs, Proffice Group, +46 702 31 82 14, anki.elken@proffice.com

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia