Ny SIFO-undersökning: Otrygghet präglar chefers framtidsutsikter

 

Majoriteten av svenska chefer, 61 procent, tycker att det är svårt att få tag på rätt arbetskraft. Oron ökar inför framtiden. Det visar en undersökning bland 400 chefer i privat och offentlig sektor som TNS SIFO gjort på uppdrag av Proffice.

Undersökningen gjordes mellan 30 januari och 1 februari via TNS SIFO:s webbpanel. Den visar att drygt en tredjedel av cheferna anser att utbildningarna inte svarar mot det behov som man har ute på företagen.

- Kraven på fler specialister som kan sättas in i jobbet direkt, ökar. En felrekrytering blir dyr, både i tid och pengar, säger Carina Björkefors, chef för Proffice Sverige.

Enligt undersökningen är olika typer av nätverk allt viktigare när chefer söker arbetskraft. Det är till exempel det personliga nätverket, och problemet är att många anser att det har de inte tillräckligt med tid att underhålla.

- Vi ser att dagens chefer väljer kanaler för att rekrytera där det är tydligt att man antingen styr över kanalerna själva eller där någon annan har gjort ett urval. Man skjuter inte ”brett med hagelbössan” utan siktar in sig på kvalitativa kanaler som egna nätverk eller använder bemanningsföretag/rekryteringsföretag, säger Carina Björkefors.

Majoriteten av cheferna, 79 procent i privat och 87 procent i offentlig sektor, anser att man har ett mångfaldsperspektiv när man söker arbetskraft bland personer med utländsk bakgrund i Sverige. Man ser också en ytterligare potential utanför Sveriges gränser.

- Det är glädjande att så många chefer ser en potential här. Jag är övertygad om att en del av problemen med kompetensförsörjningen kan lösas genom att vi inte exkluderar någon på grund av etnicitet, ålder eller bakgrund, säger Carina Björkefors.

För mer information kontakta:
Carina Björkefors, chef Proffice Sverige, 0708-33 57 07, carina.bjorkefors@proffice.se.

Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10 000 anställda. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com.

 

 

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar