Proffice AB blir leverantör till Posten Logistik AB

Posten Logistik AB har valt Proffice AB som en av fem rikstäckande leverantörer i Sverige. Ramavtalet löper på tre och ett halvt (3,5) år med option om två års förlängning.

Avtalet gäller huvudsakligen bemanning av tjänsterna chaufförer, terminalarbetare och lagerarbetare. Proffice har blivit upphandlad leverantör i samtliga yrkeskategorier.

- Kostnadseffektivitet, kvalitet och samverkansformer var viktiga kriterier i Postens val av partner. Jag ser fram emot att utveckla vårt samarbete, säger Johannes Olofsson, VD Proffice Industrial & Logistics AB.

Vi hoppas på att vårt utökade samarbete startar omgående och att nyanställningarna av personal kan starta, fortsätter Johannes Olofsson

Ramavtalet börjar gälla från 1 april 2012.

För mer information kontakta

Johannes Olofsson, VD Proffice Industrial & Logistics AB, +46 733 43 44 88, johannes.olofsson@proffice.se.


Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10 000 anställda. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com.

Informationen är sådan som Proffice Aktiebolag kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars kl. 10.00.

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar