Proffice delårsrapport januari - juni 2004

Proffice delårsrapport januari - juni 2004 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices delårsrapport - Det svaga resultatet under första halvåret beror i huvudsak på fortsatta resultatproblem inom ProffCom samt effekterna av det tidigare ingångna avtalet mellan arbetsmarknadens parter för personaluthyrningen i Sverige. Under våren tecknades ett nytt avtal mellan arbetsmarknadernas parter i Sverige som ger oss förutsättningar att bedriva lönsam bemanningsverksamhet. Det nya avtalet, i kombination med övriga genomförda åtgärder, gör att för det andra halvåret förväntas en väsentlig resultatförbättring, jämfört med årets första sex månader, säger Alf Johansson. - Försäljningen under första halvåret minskade med fjorton procent jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen beror på försämringen av den norska kronans värde gentemot den svenska kronan och en påtagligt lägre omsättning inom vårdsektorn. Vidare uppnåddes en lägre omsättning inom RC Consultants, som i fjol genomförde ett projekt med stor omsättning under första halvåret 2003. Dessutom har de omställningsprojekt som utförts i Sverige haft en väsentligt lägre volym jämfört med föregående år, fortsätter Alf Johansson. - Den traditionella personaluthyrningen i samtliga nordiska länder växer och vi ser en fortsatt tillväxt under hösten. En förbättrad orderingång för rekryteringar samt det ökade intresset för outsourcinglösningar gör att jag räknar med att vi uppnår en högre omsättning under andra halvåret jämfört med det första, säger Alf Johansson - Bemanningsmarknaden i Norden har under en längre period haft en lägre tillväxt än förväntat, men har under första halvåret 2004 visat tecken på ökad efterfrågan. I ett längre perspektiv har bedömningen av marknadens potential i Norden inte förändrats. Den nordiska penetrationsgraden är avsevärt lägre än penetrationsgraden i genomsnitt i övriga Europa och USA och bemanningsmarknaden i Norden bedöms ha en potential att bli minst fyra gånger större än dagens nivå, avslutar Alf Johansson. För mer information kontakta: Alf Johansson, Verkställande direktör och koncernchef, tfn 08 - 787 17 00 eller 073 3434 000, alf.johansson@proffice.com Hans Uhrus, Informationschef, tfn 08 - 787 17 00 eller 073 3434 100, hans.uhrus@proffice.com Fredrik Lindgren, Finanschef, tfn 08 - 787 17 00 eller 073 3434 020, fredrik.lindgren@proffice.com Se även www.proffice.se Proffice har över 10 000 medarbetare och verkar inom personaluthyrning, rekrytering, outsourcing samt karriär- och utvecklingsprogram. Proffice finns i Danmark, Finland, Norge samt Sverige och är noterat på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040812BIT20050/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar