Proffice delårsrapport januari - juni 2007

Ökad lönsamhet och fortsatt stark tillväxt för Proffice

• Rörelseresultatet ökade till 24 MSEK under andra kvartalet.

• Omsättningen ökade med 42 procent under andra kvartalet.

 

– Proffice visar ett förbättrat rörelseresultat för första halvåret 2007 och samtliga verksamheter går nu åt rätt håll, säger Lars Wahlström, VD och koncernchef Proffice AB. Vår specialisering på utvalda segment och effektivisering har givit ytterligare resultat under andra kvartalet. Genomförda åtgärder i Danmark har fått förväntad effekt och under periodens sista två månader visar danska verksamheten svarta siffror.

 

– Det är också glädjande att konstatera att den starka tillväxten fortsätter och att vi lyckas ta marknadsandelar samtidigt som resultatet förbättras, avslutar Lars Wahlström.

 

April - juni

• Nettoomsättning 938 (659) MSEK – en ökning med 42 procent även detta kvartal

• Rörelseresultat 24 (5) MSEK

• Resultat efter skatt 18 (5) MSEK

• Vinst per aktie 0,22 (0,06) SEK

 

Januari - juni

• Nettoomsättning 1 783 (1 253) MSEK – en ökning med 42 procent

• Rörelseresultat 37 (2) MSEK

• Resultat efter skatt 28 (3) MSEK

• Vinst per aktie 0,32 (0,03) SEK

 

Viktiga händelser efter periodens utgång

• Förvärv av läkarbemanningsföretaget Medifact i Norge. Genom förvärvet stärker Proffice Care sin ställning på den nordiska marknaden med verksamhet i både Sverige, Danmark och Norge. Proffice Care omsätter tillsammans med det förvärvade bolaget Medifact ca 400 MSEK på årsbasis.

 

 

Se bifogade pdf för delårsrapporten i sin helhet.

 

 

Frågor angående denna delårsrapport besvaras av:

Lars Wahlström, VD och koncernchef, tfn +46 73 3434 200, lars.wahlstrom@proffice.com

Anneli Lindblom, CFO, tfn +46 73 3434 020, anneli.lindblom@proffice.com

 

Proffice AB (publ), org.nr 556089-6572, Box 70368, 107 24 Stockholm.

Tfn: +46 8 787 17 00, www.proffice.com

 

 

Proffice är det nordiska specialiserade bemanningsföretaget. Vi har över 10 000 medarbetare och verkar inom personaluthyrning, rekrytering samt karriär- & utvecklingsprogram. Proffice aktien (PROE B) är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och är uppflyttad till Mid Cap segmentet fr o m den 1 juli 2007. Handelsposten har ändrats från 1000 till 500.

 

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar