Proffice får uppdraget att rekrytera till Försäkringskassan - 370 medarbetare på 11 orter.

Uppdraget är ett led i Försäkringskassans förnyelsearbete där koncentrationen av verksamheten sker till Nationella försäkringscentra. Proffice kommer att stödja Försäkringskassan i den externa rekryteringen av ca 370 medarbetare inom olika yrkesroller.

Rekryteringen gäller kontoren i Falun, Göteborg, Kalmar, Karlshamn, Luleå, Malmö, Växjö, Örebro, Halmstad, Skellefteå och Karlstad. Uppdraget beräknas vara avslutat inom en fem månaders period med start i slutet av oktober.

- Vi har i hård konkurrens blivit utvalda att hjälpa Försäkringskassan att rekrytera personal till deras nya försäkringscentra, säger Eva-Lena Olnils, Key Account Manager.

- Försäkringskassan valde oss för vår mångåriga erfarenhet av rekrytering inom offentlig sektor, säger Erik Stone, Affärsområdeschef. Proffice har också stor kunskap om hur man genomför kvalificerad rekrytering med ett stort antal kandidater och vårt innehåll och upplägg stämde väl överens med det som efterfrågades.

För mer information kontakta
Erik Stone, Affärsområdeschef Rekrytering, Proffice Sverige AB, tfn: +46 733 43 44 47
Eva-Lena Olnils, Projektledare, Proffice Sverige AB, tfn: +46 733 43 42 54.


Se även www.proffice.se och www.forsakringskassan.se


Försäkringskassan administrerar den svenska socialförsäkringen. Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet och gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.


Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 10 000 medarbetare i Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering samt karriär- & utvecklingsprogram. Proffice-aktien är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Mid Cap.

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar