Proffice Group avyttrar Proffice Aviation

PRESSMEDDELANDE                                                         Stockholm 2015-04-17

Proffice Group har idag avyttrat sitt affärsområde Aviation till OSM Aviation AS i Norge. Aviation har under de senaste fyra åren svarat för bemanning av främst kabinpersonal åt flygbolaget Norwegian. Norwegian går mot en global leverantörslösning, och har inom Norden valt OSM Aviation som framtida leverantör. Därmed upphör samarbetet med Proffice Group i alla fyra nordiska länder.

   - För att säkra bästa möjliga övergång av verksamheten och samtidigt prioritera fortsatt anställning för personalen har vi valt att sälja samtliga aktier i Proffice Aviation-bolagen till OSM Aviation, säger Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef för Proffice Group.

   - Vi har varit mycket tillfreds med den kvalitet och leveranssäkerhet som Proffice har stått för. Att Proffice har sålt verksamheten till en internationell aktör tycker vi är positivt, eftersom det passar Norwegians globala strategi , säger Krister Aarnio, VD för Norwegian Air Resources .

   - Förvärvet av Proffice Aviation är en viktig komponent i vår strategi att bli en ledande internationell aktör inom Airline Crew Management. Vi ser fram emot att välkomma alla kompetenta medarbetare till OSM Aviation, säger Espen Höiby, VD OSM Aviation Group.

För Proffice Group representerar den avyttrade verksamheten en årlig omsättning på ca 300 MSEK. Avyttringen förväntas totalt påverka koncernens helårsresultat 2015 negativt med ca 15 MSEK. Köpeskillingen uppgår till ca 50 MSEK, inklusive en preliminär reavinst om 10 MSEK.

För mer information kontakta:
Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Proffice Group, +46 8 787 17 00,
henrik.hojsgaard@proffice.com
Benno Eliasson, CFO Proffice Group, +46 8 787 17 00,
benno.eliasson@proffice.com  

Proffice Group är en av Nordens största specialister inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Proffice Group består av Proffice, Dfind och Antenn och har omkring 10 000 medarbetare. Proffice AB:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com

Informationen är sådan som Proffice Aktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2015 kl. 14.00.

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar