Proffice inbjuder till presentation av delårsrapport

Proffices delårsrapport för januari-september 2013 publiceras 2013-11-21 kl. 08:00. Samma dag inbjuds till presentation av rapporten.

Tid: Kl. 12.00-13.00 Presentation - Lars Kry, VD och koncernchef, och Benno Eliasson, CFO.

  • Rapporten i korthet
  • Viktiga händelser under perioden
  • Frågor och svar

Plats: Proffice AB, Regeringsgatan 65, Stockholm

I samband med presentationen serveras enklare lunch.

Till presentationen inbjuds investerare, analytiker och journalister. Föranmälan senast 18 november till ir@proffice.com.

För mer information kontakta
Lars Kry, VD och koncernchef, Proffice AB, +46 8 787 17 00, lars.kry@proffice.com
Benno Eliasson, CFO, +46 8 787 17 00, benno.eliasson@proffice.com

Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 10 000 medarbetare i Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com

Informationen är sådan som Proffice Aktiebolag kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2013, kl. 10.00.

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar