Proffice och NCC Construction i nytt avtal

Avtalet ger NCC möjlighet att bland annat bemanna och rekrytera inom områden som administration, kundservice, IT och HR. Proffice har en stor geografisk täckning vilket har varit viktigt för NCC i valet av samarbetspartner.

Proffice har de senare åren haft flera leveransuppdrag för NCC inom ekonomi, IT, engineering, kundservice, kommunikation och marknad.

– Vi ser fram emot ett nära samarbete med NCC från och med i höst. NCC har bidragit med en mycket positiv samarbetsanda för att få ett avtal som fungerar för båda parter, vilket är mycket glädjande, säger Annika Nordlander, försäljningsdirektör för Proffice Nordic Sales.

För mer information kontakta:

Annika Nordlander, försäljningsdirektör för Proffice Nordic Sales, +46 73 343 47 46, annika.nordlander@proffice.com

Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10 000 anställda. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas och skapa ett hållbart arbetsliv. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com

Informationen är sådan som Proffice Aktiebolag kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2013 kl. 10.00.

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar