Proffice tecknar ramavtal med Peab

Peab Industri Sverige AB och Proffice AB har tecknat ramavtal för bemanning. Avtalet gäller alla typer av tjänster inom Peabs Affärsområde Industri, både tjänstemän och yrkesarbetare.

– Både Peab och Proffice är viktiga parter inom gruvindustrin och vi värdesätter att kunna samarbeta i projekt relaterade till den branschen, där aktuella behov bland annat inkluderar lastbilschaufförer och mekaniker. Vi ser också fram emot andra projekt i övriga delar av landet, säger Annika Nordlander, försäljningsdirektör för Proffice Nordic Sales.

Avtalet är tvåårigt med möjlighet till förlängning ett år. Det startar i sommar då Proffice bland annat tillsätter sommarvikarier i flera projekt.

– Vi ser ett tydligt värde i att ha en samarbetspartner inom områden där behov finns av kostnads- och personalflexibilitet. Vi ser personalförsörjningen som en nyckelfråga där det är positivt med en strategisk partner som stöttar oss, säger Staffan Bremander, personalchef för Peabs Affärsområde Industri.

För mer information kontakta:

Annika Nordlander, försäljningsdirektör för Proffice Nordic Sales, +46 73 343 47 46, annika.nordlander@proffice.com

Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10 000 anställda. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas och skapa ett hållbart arbetsliv. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com

Informationen är sådan som Proffice Aktiebolag kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 9 juli 2013 kl. 11.30.

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar