Proffice tilldelas uppdrag för Swedavia på Arlanda

Proffice har, genom ett av sina dotterbolag, i dag i en offentlig upphandling enligt LUF tilldelats uppdraget att bli Swedavias nya leverantör av säkerhetskontrolltjänster på Stockholm Arlanda Airport.

Innan avtal kan träffas mellan Swedavia och Proffice inträder en 10 (tio) dagars avtalsspärr. Avtal kan därefter träffas mellan parterna förutsatt att inga överklaganden sker av Swedavias tilldelningsbeslut.

Det aktuella avtalet är sjuårigt (tre år med fyra separata optionsår) och innebär att Proffice tar över driften av säkerhetskontrollen på Stockholm Arlanda Airport i mitten av 2016. Beräknat avtalsvärde är cirka 275 MSEK per år.

Först efter det att avtalsspärren har passerats och inga överklaganden har skett, kan avtal träffas mellan parterna. Proffice återkommer därefter med ytterligare information avseende det tilldelade uppdraget. 

För mer information om tilldelningsbeslutet:
Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Proffice Group, +46 8 787 17 00, henrik.hojsgaard@proffice.com
Johan Spångberg, Avtalsansvarig Proffice Logistic Solutions AB, +46 8 787 17 00 johan.spangberg@proffice.se

Proffice Group är en av Nordens största specialister inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Proffice Group består av Proffice, Dfind och Antenn och har omkring 10 000 medarbetare. Proffice AB:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. www.profficegroup.com

Informationen är sådan som Proffice AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2015 kl. 15.15.

Taggar:

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar