Proffice växer inom industri och logistik

Den 1 april specialiseras Proffice Industrial & Logistics ytterligare. Entreprenadlösningar läggs i ett särskilt bolag, Proffice Logistic Solutions AB. Samtidigt expanderar verksamheten på ytterligare fyra strategiskt viktiga orter: Eskilstuna, Norrköping, Linköping och Jönköping.

- Industri och logistik är ett av våra fokusområden där vi ser stor tillväxtpotential. Det här är ett led i Proffices specialiseringsstrategi och ett sätt att ytterligare öka vår tillväxt, säger Lars Kry, VD och koncernchef för Proffice AB.

Från 1 april erbjuder Proffice Industrial & Logistics AB precis som tidigare strategiska samarbeten inom bemanning och rekrytering, medan Proffice Logistic Solutions AB tillhandahåller skräddarsydda entreprenadlösningar. Bolagen erbjuder specialistkompetenser som lagerarbetare, truckförare, maskinoperatörer, montörer och logistiker.

Proffice Industrial & Logistics samarbetar med flera av Sveriges största koncerner och är det största affärsområdet av Proffices 17 specialistverksamheter. Helåret 2011 växte verksamheten med 60 procent jämfört med 2010, vilket kan jämföras med branschens marknadstillväxt med 32 procent.

- Vårt erbjudande finns redan idag på många platser i Sverige. Nu satsar vi på lokal närvaro i ytterligare några städer i anslutning till stora verksamheter i expansiva näringslivsregioner. Från 1 april finns vi också i Eskilstuna, Norrköping, Linköping och Jönköping. Specialiseringsstrategin gör att vi kan fokusera ännu mer på att bidra till utveckling och effektivisering för varje enskild kund, säger Johannes Olofsson, VD för de två bolagen.


För mer information kontakta

Lars Kry, VD och koncernchef Proffice AB, +46 8 787 17 00, lars.kry@proffice.com

Johannes Olofsson, Business Unit Director Industrial & Logistics, +46 733 43 44 88, johannes.olofsson@proffice.se.

Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10 000 anställda. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com.

Informationen är sådan som Proffice Aktiebolag kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars kl. 15.00.

Taggar:

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar