Unga inte lata – så vill arbetsgivarna få fler unga i arbete

Arbetslösa unga är inte lata. Bristande erfarenhet och ovilja att välja efterfrågade utbildningar är de viktigaste orsakerna till ungdomsarbetslösheten enligt svenska arbetsgivare. Det enligt en undersökning utförd av TNS Sifo för Proffice.

Undersökningen ställer frågor kring matchning och ungdomsarbetslöshet till 519 privata och offentliga arbetsgivare. Svaren ger en rad nya insikter i utmaningar och möjliga lösningar för framtidens arbetsmarknad.

– Trots hög arbetslöshet har nästan hälften svårt att hitta rätt kompetens. Skillnaden på behov och efterfrågan är slående och det är stora olikheter mellan olika branscher och regioner, kommenterar Lars Kry, koncernchef Proffice och fortsätter:

– Undersökningen ger en rad insikter om möjliga orsaker och lösningar på en av vår tids stora globala utmaningar, ungdomsarbetslösheten. Vår vision är att Norden ska bli ledande i kampen för att skapa ett hållbart arbetsliv för alla. För att lyckas krävs en kombination av flexibilitet och rörlighet mellan uppgifter, branscher och geografiska områden kombinerat med ett brett grepp på livslång kompetensutveckling.

Enligt undersökningen har svenska arbetsgivare starka åsikter både kring orsak och bot mot ungdomsarbetslösheten:

  • I turordning är fler praktikplatser, mer realistiska utbildningsval och bättre koppling skola-arbetsmarknad receptet från arbetsgivarna.
  • Attitydförändringar; 49 procent anser att ungdomar behöver ändra sin attityd till arbete, 36 procent att arbetsgivare behöver ändra attityd till unga.
  • Uppmuntran att flytta anses viktigare (47 %) än skattelättnader som gör det billigare att anställa unga (45 %).
  • Strängast i sin bedömning är arbetsgivare inom byggverksamhet som i större utsträckning än övriga anser att unga är lata och har svårt att anpassa sig till arbetslivets krav.

I fråga om matchning – hur väl arbetssökandes kompetens motsvarar arbetsgivarens behov – är gapet trots den höga arbetslösheten stort:

  • Nästan hälften av arbetsgivarna – 45 procent – anser att de idag har svårt eller mycket svårt att hitta rätt kompetens.
  • Även här är bristande erfarenhet (74 %) och bristande utbildning (55 %) de vanligaste matchningsproblemen.
  • En viktig anledning till att det är svårt att attrahera rätt kompetens är att arbetsgivarna inte kan erbjuda konkurrenskraftiga villkor (41 %). I synnerhet arbetsgivare inom offentlig förvaltning samt vård och omsorg anser sig ha svårt att locka rätt medarbetare.
  • Eget nätverk är den viktigaste kanalen i rekryteringen enligt 57 % av alla svenska företag.

För mer information kontakta:
Lars Kry, VD och koncernchef Proffice, +46 8- 787 17 00, lars.kry@proffice.com
Maria Uggla. PR- och presschef Proffice, +46 733- 57 00 32, maria.uggla@proffice.com

Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10 000 anställda. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas och skapa ett hållbart arbetsliv. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com.

Taggar:

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.