Valberedningens förslag till styrelse i Proffice Aktiebolag (publ)

Proffice valberedning föreslår att Karl Åberg väljs som ny ledamot i styrelsen för Proffice Aktiebolag (publ) i samband med årsstämman 2012.

Förslaget innebär även omval av styrelseledamöterna Lars Murman, som även föreslås bli omvald som ordförande i styrelsen, Karin Eliasson, Christer Hägglund, Cecilia Daun Wennborg och Katarina Mellström. Joakim Rubin har avböjt omval.

Karl Åberg är 32 år och Partner på CapMan Public Market där han arbetar sedan 2009. Karl Åberg har tidigare verkat på Handelsbanken Corporate Finance. Karl Åberg har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats, där även valberedningens motiverade yttrande kommer att finnas tillgängligt.

För mer information kontakta:
Joakim Rubin, valberedningens ordförande, tel nr: +46 70-558 42 78

Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10 000 anställda. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com

Informationen är sådan som Proffice kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2012 kl. 15.00.

Taggar:

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar