Handel med aktier i mjukvarubolaget Ranplan Group AB inleds idag på Nasdaq First North Stockholm

Idag inleds handeln med aktier i Ranplan Group AB på Nasdaq First North Stockholm.

Inför noteringen har Ranplan genomfört en nyemission motsvarande 62 miljoner kronor. Kapitalet kommer huvudsakligen att användas för försäljning och marknadsföring, men också för produktutveckling och för att stärka bolagets balansräkning.

Emissionen i korthet
Emitterat belopp: 62 000 005 kronor
Antal nyemitterade aktier: 6 019 418
Emissionskurs: 10,30 kronor per aktie
Kortnamn: RPLAN
ISIN: SE0011178201

Efter nyemissionen finns det 20 117 812 aktier i Ranplan Group AB.

Starkt första kvartal 2018
Ranplan Group AB erbjuder världens enda avancerade mjukvaruverktyg för planering av trådlösa nätverk för både inomhus och utomhusmiljöer i samordning.

Under första kvartalet 2018 nästan fördubblade Ranplan intäkterna till 6,7 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Per 31 mars 2018 uppgick orderstocken till 7,2 miljoner kronor.

Rådgivare
Naventus Corporate Finance AB har varit finansiell rådgivare i samband med listningen och nyemissionen och Setterwalls Advokatbyrå AB har varit juridiska rådgivare till Bolaget.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Om Naventus Corporate Finance AB
Naventus Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende nyintroduktioner, kapitalanskaffningar (eget kapital samt skuld), ägarbyten, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och privata företag och dess ägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997689
Alastair.Williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Prenumerera

Dokument & länkar