Återbetalning från Telia Overseas

Återbetalning från Telia Overseas Efter tidigare beslut om nedsättning av aktiekapitalet i Telia Overseas har idag utbetalning skett till ägarna motsvarande totalt 3 105 Mkr. För Ratos, med en ägarandel om ca 9% av kapitalet, motsvarar utbetalningen 272 Mkr. Ratos har investerat 328 Mkr i Telia Overseas sedan starten 1996. Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och försälja telekomlicenser, främst avseende mobiltelefoni och kommunikationsnät i utvecklingsländer. Under 2001 såldes andelarna i Si. Mobil i Slovenien och Tess i Brasilien. Försäljningarna resulterade tillsammans i en reavinst om 314 Mkr. Kvar finns idag i Telia Overseas engagemang i Hongkong, Namibia, Sri Lanka och Uganda samt innehavet i indiska Bharti Mobile som är under avyttring. För ytterligare information: Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00 Kommande informationstillfällen från Ratos 2002: Delårsrapport jan-juni 26 augusti Delårsrapport jan-sept 13 november Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Q-Labs, Superfos, Telia Overseas och Yarrow. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00760/wkr0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar