Avyttring av Inter Forward-enheter avslutad

RATOS AVYTTRAR LOGISTIKRÖRELSE I STORBRITANNIEN Avyttring av Inter Forward-enheter avslutad Ratos har i dag tecknat avtal om att sälja det brittiska dotterbolaget BVS Logistics Ltd till First Line Logistics Ltd. BVS Logistics var ett bolag inom den tidigare Inter Forward-koncernen. Bolaget lagerhåller, distribuerar och installerar datorer, kopiatorer, vitvaror mm inom Storbritannien. Omsättningen 1997 var ca 45 MSEK och antalet anställda uppgick till knappt 100. Bolaget visar förlust. Försäljningen innebär en mindre realisationsförlust för Ratos-koncernen. Ratos substansvärde påverkas endast obetydligt. Affären innebär att arbetet med att avyttra Inter Forward-enheter nu är avslutat. Ratos har beslutat att kvarstå som ägare till en lönsam flygspeditionsrörelse med ca 200 anställda. Tidigare har meddelats att divisionerna Järnväg och Landsväg och den tyska flygspeditionsrörelsen avyttrats. Försäljningarna har sammanlagt medfört en realisationsvinst för Ratos-koncernen på ca 220 Mkr. Ratos substansvärde har ökat med ungefär mot- svarande belopp. Ytterligare upplysningar: VD Thomas Mossberg, tel 070-728 33 88,08-700 17 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/30/19981030BIT00180/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/30/19981030BIT00180/bit0002.doc

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar