Delår jan-sept

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Ratos-aktiens totalavkastning för perioden 1%. Findatas avkastningsindex - 2%. Ratos-aktiens totalavkastning till 1998-10-28 3%. Findatas avkastningsindex -1%. Substansvärdet minskade under perioden med 4%. Substansvärde 1998-09-30 77 kr/aktie. Substansvärde 1998-10-28 77 kr/aktie (-4%). Arne Karlsson utsedd till ny VD per 1999-01-01. Inlösen av var tionde aktie för 97 kr per aktie pågår. Avyttring av Inter Forwards divisioner Järnväg och Landsvägstransporter samt delar av Flyg/Sjö, total realisationsvinst ca 230 Mkr. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00220/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar