Försäljning av Kronans Droghandel fullföljs

Försäljning av Kronans Droghandel fullföljs Samtliga villkor för försäljningen av Ratos aktier i Kronans Droghandel till finska Orion är nu uppfyllda och affären genomförs som planerat. Affären innebär att Ratos resultat under det andra kvartalet 2002 påverkas positivt med cirka 55 Mkr. Den 12 april tecknades avtal om försäljning av Kronans Droghandel till finska Orion. Köpeskillingen uppgick till cirka 460 Mkr. Orion ökade därmed sin ägarandel i Kronans Droghandel från 10,6 % till knappt 70 %. Orions dotterbolag Oriola är den näst största läkemedelsgrossisten och den ledande grossisten inom distribution av medicintekniska produkter till hälsovårds- och laboratoriebranschen i Finland. I Sverige marknadsför Oriola ett fullsortimentsprogram av dentalprodukter. Genom förvärvet av KD kommer Orions verksamhet inom distribution av läkemedel och hälsovård- och laboratorieprodukter att nå en slagkraftig storlek i Norden. Tillsammans blir Oriola och KD marknadsledare i Finland och den näst största läkemedelsgrossisten i Sverige. För ytterligare information: Arne Karlsson, VD Ratos, 08 700 17 00 Kommande informationstillfällen från Ratos 2002: Delårsrapport jan-juni 26 augusti Delårsrapport jan-sept 13 november Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Q-Labs, Superfos, Telia Overseas och Yarrow. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00820/wkr0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar