Fullföljer köpet av Dynal Biotech

Fullföljer köpet av Dynal Biotech Efter att samtliga förvärvsvillkor nu har uppfyllts fullföljer Ratos tillsammans med Nordic Capital förvärvet av det norska bioteknik- företaget Dynal Biotech. Ratos betalar en köpeskilling på 242 MNOK för en ägarandel om 25% i Dynal Biotech. - Dynal Biotech är redan idag ett väletablerat lönsamt företag inom biotekniksektorn. Vi ser även intressanta möjligheter inom bolagets forskning och utveckling, säger Ratos VD Arne Karlsson. Dynal Biotech (www.dynalbiotech.com) är världsledande inom forskning, utveckling och tillverkning av magnetiska och icke-magnetiska ytterst små helt sfäriska polymerpartiklar ("beads") och marknadsför ett brett produktsortiment baserad på denna teknologi. Produkterna används bl a för separation av biologiskt material. Kunder och samarbetspartners återfinns både inom industri och forskning, främst inom diagnostik-, genomics- och cellterapiområdena. Dynals huvudanläggning är belägen i Oslo. Bolagets produkter säljs via egna bolag och distributörer i över 30 länder. Omsättningen år 2000 uppgick till 353 MNOK med god lönsamhet. Antalet anställda är ca 230 st. För ytterligare information kontakta: Arne Karlsson, VD, 08 700 17 00 Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef, 08 700 17 49 Kommande informationstillfällen 2001-2002 2001-11-13 Delårsrapport 9 mån 2002-02-21 Bokslutskommuniké för år 2001 Mars 2002Årsredovisning 2001 Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Esselte, Exceed, Gadelius KK, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, Hilton Group, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Kronans Droghandel, Lindab, Martinsson, Programmera, Q-Labs, Superfos, Telelogic och Telia Overseas. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00410/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00410/bit0001.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar