Hilding Anders förvärvar dansk sängtillverkare

Hilding Anders förvärvar dansk sängtillverkare Ratos intressebolag Hilding Anders har förvärvat resterande 60 % av Carl Thögersen A/S som är Danmarks största sängtillverkare. Affären innebär att Hilding Anders ägarandel nu uppgår till 100 %. - Vi är utomordentligt glada över att kunna fullfölja förvärvet av Danmarks största sängtillverkare och tillföra det i sin helhet till Hilding Anders. Förvärvet är en naturlig del i vår långsiktiga strategi om en expansion i Europa dit en väsentlig del av Carl Thögersens försäljning går. Det känns bra att kunna knyta ett så både ekonomiskt och innovativt starkt företag till vår koncern, kommenterar VD Bengt Adolfsson affären. Carl Thögersen är ett anrikt företag med bred kompetens och stor kunskap inom sängtillverkning. Företaget har en effektiv produktion och kan räkna in bl a Jysk som en av sina kunder. Huvudkontor och produktion är förlagd till Hurup Thy på Jylland. VD för Carl Thögersen är Anna Thögersen, som även fortsättningsvis kommer ha denna befattning. Hilding Anders är europas största sängtillverkare. Genom förvärvet av Carl Thögersen kommer omsättningen på årsbasis öka med 285 Mkr till totalt cirka 3,5 miljarder kronor. Genom förvärvet ökar antalet anställda med 135 och uppgår till 2 135. Hilding Anders finns idag representerat i 13 länder i Europa. Ratos ägarandel i Hilding Anders är 27 %. För ytterligare information kontakta: Arne Karlsson, VD, 08 700 17 00 Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef, 070 719 84 43 Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Esselte, Exceed, Gadelius KK, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, Hilton Group, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Kronans Droghandel, Lindab, Martinsson, Programmera, Q-Labs, Superfos och Telia Overseas. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00790/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00790/bit0001.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar