Ratos flaggar ned i Telelogic

Ratos flaggar ned i Telelogic Efter en försäljning av 612.000 aktier i Telelogic uppgår Ratos innehav till 1.000.000 aktier motsvarande 10,4% av kapital och röster före utnyttjande av utestående optioner. I pressmeddelande den 9 februari 2000 rapporterades Ratos innehav i Telelogic uppgå till 1.612.000 aktier, motsvarandes 16,8% av kapital och röster före utspädning. Försäljningen innebär en realisationsvinst för Ratos-koncernen om drygt 600 Mkr motsvarande ca 7,40 kr per aktie. Kommentar - Telelogic-aktien har haft en fantastisk kursutveckling vilket innebär att innehavet kommit att stå för en ansenlig del av Ratos tillgångsmassa. Genom försäljningen reducerar vi vår allt för stora enhandsexponering. Vi bibehåller en andel om drygt 10% i bolaget eftersom vi fortsatt anser Telelogic vara ett synnerligen välskött företag, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson försäljningen. För ytterligare information: Anna-Karin Eliasson, Informationschef, 070-399 62 39 Arne Karlsson, CEO, 010-226 21 96 www.ratos.se Ratos är ett börsnoterat Private Equity bolag vars affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer, där Ratos skapar en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och avyttring av företag. Värdet av Ratos tillgångar uppgår till över SEK 10 miljarder. Ratos Aktiva innehav är Scandic Hotels, Telelogic, Dahl, Superfos, Capona, Esselte, DataVis, Telia Overseas och ACE. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00090/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar