Ratos flaggar upp i Esselte

Ratos flaggar upp i Esselte Förvaltnings AB Ratos aktieinnehav i Esselte AB uppgår till 5.163.207 A- aktier och 611.600 B-aktier. Innehavet motsvarar därmed 16,9% av kapitalet och 27,3% av rösterna i Esselte. Enligt Ratos årsredovisning 1999 uppgick Ratos innehav per den 31 december 1999 till 4.558.207 A-aktier och 233.500 B-aktier, sammantaget motsvarande 14,0% av kapitalet och 23,8% av rösterna i Esselte. Stockholm 15 mars 2000 FÖRVALTNINGS AB RATOS För ytterligare information: Anna-Karin Eliasson, Informationschef, 08-700 17 00 Ratos är ett börsnoterat Private Equity bolag vars affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer, där Ratos skapar en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och avyttring av företag. Värdet av Ratos tillgångar uppgår till över SEK 10 miljarder. Ratos Aktiva innehav är Scandic Hotels, Telelogic, Dahl, Superfos, Capona, Esselte, DataVis, Telia Overseas och ACE. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar