Ratos intressebolag Superfos säljer huvudkontor - reavinst 80 MDKK

Superfos säljer huvudkontor -reavinst 80 MDKK Danska Superfos som ägs till en tredjedel av Ratos säljer sitt huvudkontor till det börsnoterade danska fastighetsbolaget Jeudan. Fastigheten är belägen i Vedbaek strax norr om Köpenhamn och har en total uthyrningsbar yta om ca 18.000 kvm. Priset för fastigheten uppgår till 200 MDKK. Superfos gör därmed en realisationsvinst om ca 80 MDKK. Försälj- ningen sker för att effektivisera Superfos kapitalanvändning och därigenom skapa värden för bolagets ägare. Koncentrerad verksamhet Det var i november 1999 som Ratos och Industri Kapital förvärvade det tidigare börsnoterade industrikonglomeratet Superfos. I samband med förvärvet avyttrades koncernens amerikanska anläggningsverksamhet. Nästa steg i renodlingen av Superfos togs i februari 2000 då affärsområdet Chemicals såldes till Holland Chemicals International. Efter dessa steg består Superfos av de två affärsområdena Packaging med en årlig omsättning om ca 2 miljarder DKK och Aerosol med en omsättning om ca 500 MDKK. Tillsammans uppvisade Packaging och Aerosol en rörelsevinst om drygt 200 MDKK under 1999. Superfos-koncernens kvarstående huvudkontorsfunktioner kommer fortsätt- ningsvis att hyra en begränsad yta i den fastighet som nu har sålts. Ratos: www.ratos.se Superfos: www.superfos.com Ytterligare information: Per Möller, CEO, Superfos, +45-45 67 21 02 Anna-Karin Eliasson, Informationschef, Ratos, 070-399 62 39 Ratos är ett börsnoterat Private Equity bolag vars affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer, där Ratos skapar en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och avyttring av företag. Värdet av Ratos tillgångar uppgår till över SEK 9 miljarder. Ratos Aktiva innehav är Scandic Hotels, Telelogic, Dahl, Superfos, Capona, Esselte, DataVis, Telia Overseas och ACE. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00460/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar