Ratos utökar ACE-investering -förvärvar ConmelGruppens logistikdivision

Utökar ACE-investering - förvärvar ConmelGruppens logistikdivision Flygfraktbolaget ACE förvärvar konkurrenten ConmelGruppens logistikdivision och blir därmed en ledande aktör inom såväl flyg- som sjöfrakt. Efter förvärvet beräknas ACE-koncernen komma att omsätta ca 1.100 Mkr och ha knappt 300 anställda. ACE, som är ett helägt dotterbolag till Ratos, är redan idag en av Sveriges ledande aktörer inom flygfrakt. Målsättningen är att bli en ledande flyg- och sjöspeditör i Norden. Värdeskapande förvärv Att komplettera ACEs redan starka flygfraktsverksamhet med Conmel-Gruppens sjö- och flygfrakt ligger väl i linje med ACEs strategi att etablera sig som ledande spelare för både flyg- och sjöfrakt i Norden. Conmel-Gruppens linjeagenturer ingår inte i förvärvet. - Genom att komplettera vår verksamhet med sjöfrakt kan vi ta ett större logistiskt ansvar för våra kunders flöden. Detta ger oss en klar konkurrensfördel på de marknader där vi har valt att verka, säger ACEs VD Peter Larsen. Synergieffekter I huvudsak erbjuder förvärvet av Conmel-Gruppens logistikdivision möjligheter att strategiskt komplettera ACEs nuvarande verksamhet. Vissa synergivinster förväntas uppstå, bl a vad gäller kommande IT- investeringar. Under 1999 omsatte de förvärvade enheterna ca 650 Mkr och uppvisade ett resultat efter finansnetto om ca 10 Mkr. ACEs omsättning 1999 uppgick till ca 500 Mkr medan resultatet bland annat till följd av krisen i Asien var - 4 Mkr. Förvärvet förväntas påverka ACE-koncernens resultat positivt under 2000. - Med dagens affär och en positiv utveckling på fraktmarknaderna ser jag goda möjligheter att öka värdet i Ratos investering, säger Thomas Mossberg, vVD i Ratos och ansvarig för ACE-investeringen. Ytterligare information: Thomas Mossberg, vVD Ratos, 08-700 17 00 Peter Larsen, VD ACE, 08-797 89 89 www.ratos.se www.ace.se www.conmel.com Ratos är ett börsnoterat Private Equity bolag vars affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer, där Ratos skapar en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och avyttring av företag. Värdet av Ratos tillgångar uppgår till över SEK 10 miljarder. Ratos Aktiva innehav är Scandic Hotels, Telelogic, Dahl, Superfos, Capona, Esselte, DataVis, Telia Overseas och ACE. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar