Telia Overseas säljer sin andel i mobiloperatören Si.Mobil

Telia Overseas säljer sin andel i mobiloperatören Si.Mobil Telia Overseas har idag sålt sin andel om 29% i Si.Mobil i Slovenien till det österrikiska bolaget Mobilkom Austria. Försäljningen väntas innebära en reavinst om cirka 450 Mkr för Telia Overseas. Telia Overseas erhöll under 1998 tillsammans med lokala partners en GSM- licens i Slovenien. Antalet kunder har under det senaste året ökat kraftigt och uppgick vid årsskiftet 2000 till cirka 130 000. - Det är mycket positivt att vi på kort tid lyckats skapa ett betydande värde i Si.Mobil. Den här affären är i linje med vår strategi att vidareutveckla och successivt realisera de värden som byggts upp i vår portfölj, säger Telia Overseas VD Per O. Pedersen. Försäljningen väntas innebära en reavinst om cirka 450 Mkr för Telia Overseas. Totalt investerat kapital inklusive lån för Telia Overseas i Si.Mobil uppgick till 149 Mkr. Den genomsnittliga förräntningen på investerat kapital i Si.Mobil blev därmed ca 175%. Ratos äger ca 9% i Telia Overseas och har investerat totalt 328 Mkr i bolaget. Telia Overseas ingår som ett Aktivt innehav i Ratos portfölj. Affärsidén är att förvärva utveckla och försälja telekomlicenser, främst avseende mobiltelefoni, och kommunikationsnät i utvecklingsländer. Förutom i Slovenien har Telia Overseas engagemang i Sri Lanka, Indien, Hongkong, Uganda och Namibia. I februari 2001 tecknade Telia Overseas en principöverenskommelse om försäljning av mobiloperatören Tess i Brasilien. För mer information: Mats Lönnqvist, Senior Investment Manager, 08 700 17 55 Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef, 700 17 49 Ratos är ett börsnoterat Private Equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Värdet av Ratos tillgångar uppgår till ca 10 miljarder kronor. Bland Ratos innehav finns Camfil, Capona, Dahl, DataVis, Esselte, Exceed, Q-Labs, Scandic Hotels, Superfos, Telelogic och Telia Overseas. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT01050/bit0001.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar