Om oss

Rättsmedicinalverket är en viktig aktör och länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle. Vi utför kvalificerade analyser och bedömningar inom rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik. Verket är en professionell kunskaps- och expertorganisation. Alla som lever i Sverige ska kunna lita på att brott beivras. Lika viktigt är att den som kommer i kontakt med rättsväsendet bemöts med respekt och professionalism. Rättsmedicinalverket är en av flera aktörer i rättskedjan. Våra utredningar, med sakkunniga bedömningar och analyser, ger viktiga tillskott när svåra frågor ska få svar i ett rättsfall. Vi är är verksamma på nio avdelningar runt om i landet, i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.