Lars Werkström, ny generaldirektör för RMV

Regeringen har idag utnämnt Lars Werkström till generaldirektör och chef för Rättsmedicinalverket. Han tillträder sin tjänst den 3 september.

Lars Werkström är jurist och domare i botten. Han arbetar sedan 2012 som rättschef och avdelningschef för rättsavdelningen vid Åklagarmyndigheten. Under 2003-2012 arbetade han som internationell chefsförhandlare och sedermera ambassadör i Justitiedepartementet. Han har även varit bl.a. departementsråd och chef för EU-enheten vid Justitiedepartementet samt kansliråd vid straffrättsenheten i samma departement. Lars Werkström har nyligen var särskild utredare i utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism.

- Jag ser fram emot att arbeta i en utpräglad expertmyndighet i det spännande gränslandet mellan expertprofession och juridik, säger Lars Werkström. Jag hoppas att mina tidigare erfarenheter kan bidra till att skapa goda förutsättningar för myndighetens arbete framöver.

Kontakt
Johan Göransson, kommunikatör
070-599 04 81

johan.goransson@rmv.se

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Genom opartiska analyser och bedömningar ger vi tillförlitliga svar som hjälper polis, åklagare och domstolar i olika brottsutredningar. Vi är en länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle.

Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Taggar:

Om oss

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Genom opartiska analyser och bedömningar ger vi tillförlitliga svar som hjälper polis, åklagare och domstolar i olika brottsutredningar. Vi är en länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle. Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Prenumerera

Media

Media