RAY effektiverar sin verksamhet

Penningautomatföreningen RAY eftersträvar en måttfull och ansvarsfull tillväxt i spelverksamheten. I penningautomatspelen uppnås tillväxt i främsta hand genom att utveckla ny teknik såsom nätdistribution. RAY omstruktureras också för att ännu bättre passa framtidens spelvärld och inleder samarbetsförhandlingar angående eventuella permitteringar och bestående personalminskningar.

Samarbetsförhandlingarna som inleds den 3 augusti gäller en del av personalen vid restaurangkasinospelen, spelsalarna och försäljning samt vid kasinot i Helsingfors. Förhandlingarna omfattar totalt 345 RAY-anställda och enligt uppskattning gäller förhandlingar om permitteringar och bestående personalminskningar cirka 80 årsverken. RAY sysselsätter sammanlagt 1 700 professionella inom penningspel.

Behovet av ändring beror på RAY:s strategi, samt statens åtgärder och förändringar i konsumenternas beteende. I enlighet med den förnyade lotterilagen begränsas marknadsföringen av penningspel i Finland hösten 2010 och fram till år 2011 kommer den allmänna åldersgränsen för penningspelandet att höjas till 18 år. Därtill planeras lotteriskatten som riktas till penningspelautomat- och kasinospelverksamhet att höjas från 8,25 till 10 procent från början av år 2011.

Kasinospelens omsättning har inte utvecklats i restaurangerna i enlighet med målsättningen. Den största förändringen i penningspelandet är att spelandet har redan delvis övergått till elektroniska distributionskanaler. RAY öppnar sin nätdistribution av spel hösten 2010.

Mer information:

Personalchef Marja-Riitta Lindén, tfn 0400 718 877, marja-riitta.linden@ray.fi   

Penningautomatföreningen RAY bidrar till välfärden i Finland. Hela vinsten på över 400 miljoner euro går till social- och hälsovårdsorganisationernas arbete samt vård och rehabilitering av krigsveteraner. Närmare två miljoner finländare gör detta möjligt, därför att våra spel ger dem spänning och förströelse. RAY har ensamrätt att driva penningautomater och kasinospel. Verksamheten präglas av ansvar. www.ray.fi