Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017 - se bifogad pdf.

För ytterligare information:
Lennart Olving
VD, Raybased
Telefon: 0725 - 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com 

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera