Bra start för Raybased!

Den 8 januari 2016 startades handeln med aktier i Raybased AB på AktieTorget. Under teckningsperioden berättade Raybased AB att ett samarbete med Bravida hade inletts samt att en första installation i Trollhättan hade påbörjats. Raybased vill informera om att samarbetet och installationen fortlöper enligt plan samt att alla inblandade parter är nöjda. Samtliga involverade parter planerar förinvigning och en mer omfattande redogörelse för projektet i senare delen av första kvartalet 2016. 

VD Lars Granbom kommenterar:

"- Företagets första installation, i Trollhättan, går enligt plan och planeras vara klar och färdig att tas i bruk i mitten av februari. Installationen kommer att under 2016 användas som referens för kommande installationer samt för tester av nya funktioner. Våra samarbetspartners, Bravida och Trollhättan Tomt AB, kommer att medverka i detta arbete och deras engagemang är mycket glädjande och betydelsefullt för oss. Det är mycket roligt och spännande att få vara med om den intressanta utvecklingen av Raybased och det är glädjande att den första kommersiella installationen är så lyckosam."

Johan Wennberg, regionschef Bravida

"- Samarbetet med Raybased är mycket lovande och vi tror på företagets produkter och de möjligheter de öppnar. Installationen i fastigheten har gått enligt plan och våra medarbetare upplever installationen som enkel. Bravida har höga förväntningar på Raybased produkter och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete."

Anders Torslid, VD, Trollhättan Tomt AB

"- Installationen av Raybased trådlösa system för fastighetsautomation är ett utvecklingsprojekt som vi tror mycket på. Installationen ger oss möjlighet att studera och lära hur moderna system för fastighetsautomation kan optimera energianvändning, ventillation, belysning m.m. Vi kan på detta sett minska våra fastigheters miljöpåverkan samtidigt som vi förbättrar skol-, kontors- och boendemiljö. Vi ser med stor förväntan fram emot att utvärdera Raybased produkter i våra fastigheter."

För ytterligare information

Lars Granbom

VD, Raybased AB (publ)

Telefon: 0703-196 530

E-post: lars.granbom@raybased.com

Jonny Sandberg

Styrelseordförande, Raybased AB (publ)

Telefon: 0708-287 470

E-post: jonny.sandberg@raybased.com

Om bolaget
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar