Forskningsprojekt om energisparande på förskola

Förskolan Vitsippan i Trollhättan har i ungefär ett år varit utrustat med Raybaseds trådlösa fastighetsstyrning. Den blir nu en förebild för andra verksamheter vad gäller arbetet med miljömedvetenhet, energibesparing och verksamhetsutveckling.  

Högskolan Väst forskar kring vad den nya tekniken innebär för personalen och verksamheten. I forskningsstudien ingår studenten Johanna Karlssons examensarbete där hon undervisar för att lära barnen mer om energi.

Ta del av hela artikeln på följande länk:
https://www.hv.se/mot-oss/organisation/centrum-for-hallbar-utveckling/artikel-forskningsprojekt-vitsippan/

Lennart Olving, VD Raybased

Om Raybased  

Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter , såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter.


För ytterligare information

Lennart Olving VD, Raybased AB (publ) Telefon: 0725 - 486 688
E-post:  lennart.olving@raybased.com  
Lars Elmberg   Styrelseordförande, Raybased AB (publ) Telefon: 0708 - 237 004 E-post:  lars.elmberg@raybased.com   

Om oss

"Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för övervakning, styrning och optimering av elektriska funktioner i en fastighet."

Prenumerera

Dokument & länkar