Första dag för handel med Raybased BTA 2

Raybased AB (publ) har under maj 2018 genomfört en företrädesemission, varvid 5 467 548 aktier emitteras, vilket tillför bolaget 13 395 492,60 SEK före emissionskostnader om beräknat 2,5 MSEK.
Betalda tecknade aktier 2 (BTA 2) kommer att börja handlas. Första dag för handel med BTA 2 infaller den 2 juli 2018.


För mer information, vänligen kontakta:
Lennart Olving  

CEO, Raybased AB                                                            

Tel: +46 725-486 688                                                      

E-post: lennart.olving@raybased.com                     

Om Raybased AB

Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com
 


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018.

Taggar:

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Snabbfakta

Raybased AB (publ) har under maj 2018 genomfört en företrädesemission, varvid 5 467 548 aktier emitteras, vilket tillför bolaget 13 395 492,60 SEK före emissionskostnader om beräknat 2,5 MSEK. Betalda tecknade aktier 2 (BTA 2) kommer att börja handlas. Första dag för handel med BTA 2 infaller den 2 juli 2018.
Twittra det här