Förtydligande rörande pressmeddelande från 2018-04-09

Med anledning av förestående företrädesemission i Raybased AB, med teckningsperiod den 8-25 maj, önskar Raybased förtydliga informationen kring antalet teckningsrätter, som befintliga aktieägare erhåller på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen den 4 maj samt hur många teckningsrätter, som behövs för att teckna en ny aktie.

Villkoren lyder: För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålles sex (6) teckningsrätter. Det krävs sju (7) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie. 

Mer information lämnas av:

Lennart OlvingVD, Raybased AB (publ)Telefon: 0725 - 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com 
Lars Elmberg Styrelseordförande, Raybased AB (publ)Telefon: 0708 - 237 004E-post: lars.elmberg@raybased.com 

Om Raybased 

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar